VINPRO NUUS: COVID-19 INPERKING #7 (7 APRIL 2020)

VERGUNNING MET BETREKKING TOT DIE UITVOER VAN SUID-AFRIKAANSE WYN

Na die uitreiking van die jongste Staatskoerant vanmiddag wil die Suid-Afrikaanse wynbedryf ‘n gesamentlike brief deel wat ons lede ‘n mate van duidelikheid sal gee rakende die vrystellings wat hierin genoem word.

U moet u ook vergewis van die laaiprosedures in pakhuise en die voorkomende maatreëls, vanuit ‘n verpakte sowel as grootmaat-perspektief, wat in die brief ingesluit is.

Die Taakspan vergader môre weer om duidelikheid te kry oor sekere verdere aspekte soos uiteengesit in bogenoemde terugvoerdokument, en sal dit meedeel sodra meer inligting beskikbaar is.

Ons wil ook van hierdie geleentheid gebruik maak om die Uitvoerderstaakspan te bedank vir hul harde werk en ywer tot dusver en ook aan die onderskeie regeringsinstansies wat die tyd geneem het om ons saak te hersien en hulself tot die vergunning verbind het.

Ons wil die erns van die globale Covid-19-pandemie weer beklemtoon en vra dat elke onderneming en persoon in ons bedryf die regulasies soos uiteengesit deur die Suid-Afrikaanse regering streng nakom en ekstra voorsorgmaatreëls tref om die veiligheid van hul werknemers tydens die 21 dae inperking te verseker.

Share this Post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*